RASPORED

SVEČANO OTVARANJE FESTIVALA
PETAK 11. maj u 16 časova
Centralni kampus Univerziteta u Novom Sadu

RADNO VREME FESTIVALA:

SUBOTA, 12. maj od 9 do 18 časova

NEDELJA, 13. maj od 10 do 18 časova

Centralni kampus Univerziteta u Novom Sadu

 

Program najvećeg broja NAUČNIH RADIONICA dostupan je tokom celokupnog trajanja FN4NS u centralnom kampusu Univerziteta

 

SATNICA OSTALIH FESTIVALSKIH SADRŽAJA

(Kliknite na naziv sadržaja da dobijete opis)

 

Subota, 12. maj

 

OSTALO

10:00

Poljoprivredni fakultet: Laboratorija za ispitivanje stočne hrane i animalnih proizvoda

10:30
11:00

Fakultet tehničkih nauka:

Katastrofalni rizici
GRID
Tehnička mehanika
Fleksibilna elektronika
Biomedicinska instrumentacija

11:30
12:00

Hor Iuventas:
Koncert u podne

12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

Tehnološki fakultet: Određivanje biološki aktivnih jedinjenja

 

15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

 

Nedelja, 13. maj

 
OSTALO
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00

Hor Iuventas:
Koncert u podne

12:30
13:00    
13:30    
14:00  
14:30  
15:00      
15:30    
16:00  
16:30  
17:00

 

17:30