Kontakt

FN Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 5, 21000 Novi Sad, Srbija
festivalnauke@uns.ac.rs

Direktor Festivala
Prof. dr Vesna Crnojević Bengin
bengin@uns.ac.rs
021/485-2553

Programski koordinator

Doc. dr Tijana Prodanović
021/459-368
prodanvc@df.uns.ac.rs

 

 

PR Festivala

Jelena Cvejin Poznić

E-mail: jelenac@uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 20 29
Fax: +381 21 450 418

Informacije za medije