Otvoreni lab

I ove godine u organizovanim grupama obilazimo laboratorije na Univerzitetu u Novom Sadu. Ove neobične ture ponudiće vam ekskluzivnu mogućnost da posetite mesta gde se dokazuju ili odbacuju naučne hipoteze.

 
Subota
12-13h
16-17h
Mikrobiološka laboratorijaNaučni institut za prehrambene tehnologije
12-13h Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju i Katedra za telekomunikacije i obradu signalaFakultet tehničkih nauka
13-14h Laboratorija za proizvodnu metrologijuFakultet tehničkih nauka
13-14h Laboratorija za virtuElnu proizvodnjuFakultet tehničkih nauka
14-15h Laboratorija za mehatroniku, automatizaciju i robotiku (Siemens)Fakultet tehničkih nauka
14-15h Laboratorija za kontrolu tehnike za aplikaciju pesticida (LTAP)Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku
15-16h Univerzitetski centar za elektronsku mikroskopijuPrirodno -matematički fakultet, Departman za biologiju
16-17h Laboratorija za ispitivanje uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenjaPrirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku
 
Nedelja
10-11h
11-12h
Laboratorija za obnovljive i distribuirane izvore električne energijeFakultet tehničkih naukać
12-13h Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju i Katedra za telekomunikacije i obradu signalaFakultet tehničkih nauka
12-13h
16-17h
Mikrobiološka laboratorijaNaučni institut za prehrambene tehnologije
14-15h Univerzitetski centar za elektronsku mikroskopijuPrirodno -matematički fakultet, Departman za biologiju