Dan sa naučnicima

Ko su naučnici, gde se odvija pravi naučni život, kako izgleda kada za životni poziv izaberete da budete naučnik? Dobićete neke od odgovora zašto jednom kad uđete u fantastični svet nauke u njemu zauvek i ostajete!

Subota
10:00-12:00h Laboratorija za ispitivanje stočne hrane i animalnih proizvodaPoljoprivredni fakultet
11:00-15:30h Katastrofalni rizici
GRID
Tehnička mehanika
Fleksibilna elektronika
Biomedicinska instrumentacija
Fakultet tehničkih nauka
15:00-17:30h Određivanje biološki aktivnih jedinjenjaTehnološki fakultet