Program

Kao i ranijih godina, aktivnosti Festivala namenjene su širokoj publici u cilju pružanja inspirativnog uvida u nauku, kroz radionice i eksperimente koji će biti izvođeni uživo, naučnopopularna predavanja, tribine, izložbe i šetnju kroz laboratorije u kojima se rađa nauka. Ovogodišnja inspiracija i tema Festivala su „Veliki izazovi 2020: Hrana, Energija, Zdravlje, Klimatske promene, Globalizacija, Multikulturalizam, Inovacije".