Satnica


Subota, 10. maj 2014.

Program RADIONICA odvija se kontinuirano od 10 do 18 časova. Pojedini programski segmenti, kao što su predavanja i radionice sa posebnim terminima, realizuju se u skladu sa satnicom u nastavku.

  Predavanja - amfiteater Radionice sa posebnim terminima Ostalo  
Čitaonica Ostalo - na otvorenom
10:00         10:00
10:30         10:30
11:00       SVEČANO OTVARANJE - bina 11:00
11:30       11:30
12:00 Bolesti zavisnosti u zavisničkom društvu Simulacija uviđaja   12:00
12:30     12:30
13:00 Deca u skupštini Takmičenje u radu fontane - fontana   13:00
13:30 Žetva na elektromagnetskim poljima   13:30
14:00 Simulacija uviđaja   14:00
14:30       14:30
15:00 Psi lutalice - opasnost ili žrtve ljudi i zakona Deca u skupštini Lansiranje rakete - parking kod rektorata   15:00
15:30   15:30
16:00     Simulacija uviđaja   16:00
16:30 Tribina: Izazovi prevencije maloletničke delikvencije   16:30
17:00 Deca u skupštini     17:00
17:30     17:30

Nedelja, 11. maj 2014.

Program RADIONICA odvija se kontinuirano od 10 do 18 časova. Pojedini programski segmenti, kao što su predavanja i radionice sa posebnim terminima, realizuju se u skladu sa satnicom u nastavku.

  Predavanja - amfiteater Radionice sa posebnim terminima Ostalo  
Čitaonica Ostalo - na otvorenom
10:00         10:00
10:30         10:30
11:00 Simulacija uviđaja 11:00
11:30     11:30
12:00 Deca u skupštini   Plesna skola Allegro
- bina
12:00
12:30 Fizika superheroja   12:30
13:00 Simulacija uviđaja AKUD "Sonja Marinković"
- bina
13:00
13:30 13:30
14:00 Laži me Deca u skupštini Lansiranje rakete - parking kod rektorata   14:00
14:30   14:30
15:00   Simulacija uviđaja 15:00
15:30 Značaj vakcinacije   15:30
16:00 Deca u skupštini     16:00
16:30       16:30
17:00 Biohemija mamurluka     17:00
17:30     17:30

prethodna strana