Kontakt

FN Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, Srbija
E-mail: festivalnauke@uns.ac.rs

Programski koordinator

Prof. dr Tijana Prodanović
T: +381 21 459 368
E-mail: prodanvc@df.uns.ac.rs

PR Festivala

Jelena Cvejin Poznić

T: +381 21 485 20 29
F: +381 21 450 418

E-mail: jelenac@uns.ac.rs