NEBOJŠA ANDRIĆ

Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Proveo sedam godina na usavršavanju na Carver College of Medicine, University of Iowa, Iowa City, USA. Dobitnik je nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh tokom 3 godine studija, kao i nagrade Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za uspeh tokom osnovnih studija. Dobitnik je nagrade Young Investigator Travel Grant od Endocrine Society, USA. Slobodno vreme provodi sa porodicom, rekreativno se bavi trčanjem i fudbalom.
Nebojša je Superheroj nauke jer je rukovodilac evropskog projekta "Signaling aktiviran hemikalijama iz spoljašnje okoline i uloga u nastanku oboljenja jajnika"

Istraživanja u okviru ovog projekta su usmerena na razumevanje odnosa između zagađivača iz spoljašnje sredine i nastanka oboljenja jajnika odnosno infertilnosti kod žena. Jedan od glavnih ciljeva projekta je otkrivanje načina delovanja hemikalija koje se nalaze u spoljašnjoj sredini i kako takve promene utiču na funkciju ćelija u jajniku koje su odgovorne za produkciju hormona i fertilitet. Saznanja stečena u okviru ovog projekta trebala bi da ukažu na moguću povezanost između hemikalija i humanih reproduktivnih oboljenja. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije u okviru FP7 projekata.