ALEKSANDAR PAJKANOVIĆ

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci 2009. godine, a potom na istom fakultetu upisao i drugi ciklus studija - master. Nešto više od godinu dana radio je u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH, da bi se na fakultet vratio početkom 2011. godine, ali kao zaposleni na mestu istraživača u okviru projekta Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Juna 2012. godine odbranio je master rad na istom fakultetu. Period avgust-septembar 2012. proveo je u Velikoj Britaniji gde je na Univerzitetu u Sautemptonu radio istraživanje u vezi sa kolima male potrošnje. Od novembra 2012. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu kao istraživač u okviru projekta Sensiver. Trenutno je druga godina doktorskih studija, takođe na FTN-u. Objavio je više radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i dobitnik je nekoliko priznanja među kojima se izdvajaju: Nagrada za najbolji rad mladog istraživača u Sesiji za elektroniku na Konferenciji za ETRAN 2012. godine, te Pupinova nagrada Matice srpske za 2014. godinu, dodeljena za najbolji završni rad drugog ciklusa studija u protekle tri godine. Stipendista je Fonda "Dr Milan Jelić". Voli da čita i putuje, a u slobodno vreme se bavi voćarstvom, jahanjem i realnim aikidom.
Aleksandar je Superheroj nauke jer je jedan od ključnih istraživača u okviru evropskog projekta "Low-cost and energy-efficient LTCC sensor/IR-UWB transceiver solutions for sustainable healthy environment - Senseiver"

U projektu "Sensiever" učestvuje više institucija, kako obrazovno-istraživačkih tako i iz industrije. Osim iz Srbije, uključeni su i partneri iz Portugalije, Nemačke, Austrije, Rumunije i Poljske. U okviru projekta radi se na promociji i unapređenju znanja i veština u oblastima: materijali, senzori, sistemi za akviziciju podataka i širokopojasni primo-predajnici. osim navedenog predsatviće se i komponente fleksibilne elektronike, kao i realizovani mikrokontrolerski sistemi.