ŽELJKO TEKIĆ

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Kao najbolji student Univerziteta u Novom Sadu diplomirao je 2003. godine na Departmanu za elektroniku, energetiku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka. Poslediplomske studije je završio na Univerzitetu u Notingemu 2007. godine kao stipendista Univerziteta u Notingemu i Ministarstva nauke Republike Srbije. Doktorirao je na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment Univerzitetu u Novom Sadu 2012. godine, da bi zatim u Štutgartu i Berlinu boravio devet meseci na postdoktorskom usavršavanju. Objavio je više od 40 radova u žurnalima i na konferencijama, vodio je više međunarodnih projekata, a za svoj rad u nastavi je nagrađivan od strane Fakulteta tehničkih nauka. Trenutno istražuje kako se znanje transformiše u inovaciju, faktore koji utiču na vrednost patenata na tržištu visokih tehnologija, načine za ekstrakciju informacija iz patentnih dokumenata i motivaciju mladih u Srbiji za bavljenje preduzetništvom. Aktivno promoviše nauku.

 

Željko je Superheroj nauke jer je rukovodilac evropskog projekta Noć istraživača

Noć Istraživača" je pokrenuta prvi put na evropskom nivou 2005. u okviru FP6 programa "Istraživači u Evropi 2005". Inicijativa, se sastoji od jednodnevnog događaja koji se istovremeno odvija u 32 zemlje Evrope u više od 200 gradova. Projekat javnosti nudi aktivnosti obrazovno-zabavnog karaktera koje omogućavaju posetiocima da upotpune svoje znanje o istraživačima i da sami istražuju uz dobar provod poslednjeg petka u septembru. Osnovni cilj je da se javnosti približi posao istraživača, kao i da se omogući bolje razumevanje njihovog doprinosa društvu. Takođe, „Noć istraživača“ treba da omogući mladima da razmotre naučnu karijeru kao jednu od opcija za budući poziv, ali i da doprinese globalnom unapređenju radne sredine istraživača u Evropi.