Kontakt

FN Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1,
21000 Novi Sad, Srbija
E-mail: festivalnauke@uns.ac.rs

Direktor festivala

Prof. dr Tijana Prodanović

T: +381 21 459 368

E-mail: prodanvc@df.uns.ac.rs

PR festivala

Saša Rakić
T: +381 21 485 2899
E-mail: pr@pmf.uns.ac.rs