Impresum

 

Direktor Festivala nauke u Novom Sadu: Tijana Prodanović

Menadžer: Damjan Tomanek

Koordinator: Jovan Joković

Menadžer za logistiku i bezbednost: Slobodan Birgermajer

Odnosi sa javnošću: Saša Rakić

Veb sajt i internet podrška: Tatjana Zubić, Tatjana Tošić

Priprema za štampu i dizajn propagandnog materijala: Ivan Pinćjer

Koordinator za komunikaciju i protokol: Ljiljana Mićović


Programski koordinatori:

Smiljana Đukičin (Prirodno-matematički fakultet), Slobodan Birgermajer (Fakultet tehničkih nauka), Damjan Tomanek (Tehnološki fakultet), Dara Korovljev (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja), Izabella Fabri (Medicinski fakultet), Vladislava Galović (Institut za šumarstvo)

 

Veb dizajn : Miloš Janković BORN